NUMMER8 Oppgave 3.32

Flytt på brønnen og følg med på hvordan avstanden mellom brønnen og fabrikkene endrer seg.

Hvor bør brønnen plasseres om den skal være lengst mulig bort fra de forurensende fabrikkene A, B og C ?