Νόμος Coulomb

Η προσομοίωση εμφανίζει τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ 2 φορτίων (νόμος Coulomb)