Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Ułamki skracalne / Reducible fractions

Kliknij w sześciokąty, w których znajdują się ułamki skracalne. Click on the hexagons in which there are reducible fractions.
Przycisk Nowy - losowanie nowego zadania. Przycisk Sprawdź wyświetla, informację o poprawności rozwiązania. Ponowne kliknięcie w pokolorowany sześciokąt zmienia jego kolor na biały. The button New - draw a new task. The button Check the display, information about the correct solution. Re-click on the colored hexagon changes its color to white.