Els angles. Qüestionari.

Autor:
Maite
Tema:
Angles
Assenyala la resposta correcta a cada qüestió.

L'angle menor de 90º s'anomena

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
Comprova la meva reposta (3)

El complementari d'un angle de 35º és

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
Comprova la meva reposta (3)

El suplementari de 145º és

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
Comprova la meva reposta (3)

Aquants segons equivalen 2º?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
Comprova la meva reposta (3)

Expressa la mesura 3º 12' en graus

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
Comprova la meva reposta (3)