Els angles. Qüestionari.

Autor:
Maite
Tema/es:
Angles
Assenyala la resposta correcta a cada qüestió.

L'angle menor de 90º s'anomena

Marqueu on calgui

El complementari d'un angle de 35º és

Marqueu on calgui

El suplementari de 145º és

Marqueu on calgui

Aquants segons equivalen 2º?

Marqueu on calgui

Expressa la mesura 3º 12' en graus

Marqueu on calgui