Nelikulmion ABCD peilaaminen pisteen P suhteen

Piste A, peilauspiste P ja peilattu piste A' sijaitsevat samalla suoralla. Pisteet A ja A' ovat yhtä etäällä ja vastakkaisilla puolilla pisteestä P.

Information: Nelikulmion ABCD peilaaminen pisteen P suhteen