Simetria

Imagina que la línia blava és un mirall. Com es veuria reflectida la figura vermella? MOU ELS VÈRTEXS DE LA FIGURA VERDA fins obtenir la imatge que es veuria reflectida al mirall.