Enhetscirkeln

Illustrering av de trigonometriska funktionerna med hjälp av enhetscirkeln.