inskriven och omskriven triangel

Information: inskriven och omskriven triangel