linjens lutning

Författare/skapare:
Helena Nilsson
Undersök linjens k-värde genom att flytta punkterna. I den här arbetsboken får man bara rätt tecken på "delta-x" och "delta-y" om man behåller punkten p1 till vänster om punkten p2. Däremot blir ju tecknet på k-värdet alltid rätt eftersom kvoten av två negativa tal är positivt.