בניית משולש לפי צלעות 2

בפעילות זו תבנו משולש השווה באורכי שלושת צלעותיו למשולש משתנה ותבדקו אם הוא חופף למשולש הנתון
לפניכם משולש משתנה (גררו קודקודים ובדקו). כעת תבנו משולש השווה בצלעותיו למשולש הזה שרטטו קטע שאורכו כאורך הצלע הצבועה באדום הקישו על הסמל Toolbar Imageורשמו את שם הנקודה המסומנת במסגרת שתיפתח רשמו את שם הקטע הצבוע אדום שרטטו שני מעגלים: Toolbar Imageהקישו על קצה אחד של הקטע ורשמו במסגרת את שם הקטע הירוק חזרו על שרטוט מעגל ברדיוס הצלע הכחולה מהקצה השני של הקטע ששרטטתם הקישו על הסמלToolbar Image וסמנו את נקודת החיתוך של מעגלים צרו את המשולש באמצעות הסמלToolbar Image גררו את קודקודי המשולש הנתון ובדקו האם המשולש שהתקבל חופף לו בדקו הם המשולש שבניתם ניתן לשינוי על ידי גרירת קדקודיו והסבירו האם שוויון של צלעות מספיק לחפיפה? (תוכלו להניח את המשולש שבניתם על המשולש הנתון ולבדוק