משפט פיתגורס - הוכחה

בפעילות זו בונים הוכחה של משפט פיתגורס
על המסך משולש ישר-זווית ושני ריבועים חופפים. אורך צלעות הריבועים כסכום אורכי הניצבים של המשולש גררו את קדקודי המשולש ובדקו הקישו על הכפתור "מרובע DEHK". בפינות הריבוע נוצרו ארבעה משולשים חופפים למשולש בדקו ונמקו הוכיחו שהמרובע שנוצר הוא ריבוע הקישו על הכפתור הריבועים בתוך ריבוע השני הקישו על הסמל Toolbar Image ושרטטו את אלכסוני המלבנים שאינם צבועים בשני המרובעים הגדולים נוצרו 4 משולשים חופפים למשולש הכחול גררו את קדקודי המשולש ובדקו אם סכום שטחי הריבועים בתוך הריבוע הימני שווה לשטח הריבוע שבתוך הריבוע השמאלי הסבירו מדוע הקישו על הכפתור המתאים לשרטוט ריבועים על צלעות משולש והסבירו את הקשר למשפט פיתגורס