Funcions de segon grau

A continuació teniu la gràfica d'una funció de 2n grau amb la seva corresponent expressió algebraica. La representació gràfica d'una funció de segon grau és una corba anomenada paràbola. Moveu els punts lliscants per observar com varia la gràfica i l'expressió algebraica.
Posa b=0 i c=0. Mou el punt lliscant a, observa i respon: Quina és la seva expressió algebraica? Quines propietats té aquesta paràbola? Com canvia amb la a? Deixa b=0 i mou el punt llicant c, observa i respon:Quina és la seva expressió algebraica? Com ha variat la paràbola? I si mous a, que observes? Posa c=0 i mou el punt lliscant b, observa i respon: Quina és la seva expressió algebraica? Com ha variat la paràbola? I si mous a, que observes? Ara mou tots els punts llicants, observa o respon: Com podem dibuixar una paràbola a partir de la seva expressió algebraica? I com podem trobar l'expressió algebrica d'una funció de segon grau si ens donen la gràfica?