Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Przekrój sześcianu

Użyj punktów na suwakach i okręgach, aby wprawić w ruch sześcian i jego przekrój.
Serce, czyli układ wektorów przestrzeni, dał pan Daniel Mentrard. Duszą, czyli przekrojem bryły, obdarzył tę konstrukcję pan Jerzy Mil. Ja umożliwiłam zmianę wielkości bryły przy niezmieniającym się położeniu płaszczyzny tnącej.