Türev kavramı

Konu:
Türev
Bir fonksiyonun anlık olarak ne kadar hızlı değer değiştirdiğini bulmanın yöntemi fonksiyonu temsil eden eğriye belli bir (t,f(t)) noktasında teğet çizmektir. bu teğetin eğimini bulmak ise rutin bir işlem değildir. Zire doğruya ait tek nokta bilinmektedir. Bu açıdan teğet çizilmek istenen nokta yakınlarında ikinci bir nokta seçilip bir kirişi çizilir ve bu noktanın teğet istenen noktaya yaklaşması durumundaki kirişin eğimini veren fonksiyonun limiti bulunur. Daha fazla söz yerine aşağıdaki dinamik uygulamayı inceleyin. Verilen fonksiyonu değiştirebilirsiniz. Verilen fonksiyonun x=t değeri için teğetinin eğiminden bahsedilebilir mi?