Spoor van een object

Onderwerp:
Spiegeling

Hoe zet je het spoor aan van een object?

Objecten kunnen een spoor nalaten in het Tekenvenster wanneer je ze verplaatst. Je kunt dit spoor aanzeten op twee manieren:
  • Open via de knop  Opmaakwerkbalk het  Eigenschappenvenster. Selecteer  Spoor aan in de tab Basis.
  • Rechtsklik (MacOS: Ctrl-click) op een object en selecteer  Spoor aan in het Context Menu
Wijzig nu je constructie zo dat het object van positie wijzigt en een spoor nalaat in het Tekenvenster.

Instructies

1. Toolbar Image Selecteer de knop Verplaatsen en selecteer punt A.
2.

Toolbar Image

Open de Opmaakwerkbalk door te klikken op de knop  Opmaakwerkbalk. Selecteer  Eigenschappen en selecteer  Spoor aan in de tab Basis.
4.Toolbar ImageSelecteer de knop Verplaatsen en versleep punt A zodat het spoor getoond wordt.
5.Toolbar ImageToon ook het spoor van punt A'.
6.Toolbar ImageKlik op de knop Menu in de rechterbovenhoek van het GeoGebra scherm. Selecteer de knop Vernieuwen in het menu Beeld om het spoor te wissen.

Probeer het zelf...

Leer meer over Spoor

  Spoor aan heeft enkele speciale kenmerken:
  • Een spoor is tijdelijk. Wanneer een venster wordt vernieuwd (b.v. bij zoomen) verdwijnen alle sporen. Wil je een permanent spoor van een punt, dan kan je de knop Meetkundige plaats of het commando Meetkundige plaats  gebruiken.
  • Een spoor kan niet opgeslagen worden en wordt niet getoond in het Algebra venster.
  • Je kunt het spoor van een object aan- of uitzetten in het Eigenschappenvenster of het Context Menu.
  • Het menu item Vernieuwe in het menu Beeld wist alle sporen. Tip: Je kunt ook de toetsencombinatie Ctrl – F gebruiken om de vensters te wissen.