Mangekant med rotasjonssymmetri

Figuren viser at den har rotasjonssymetri på 120 og 240 grader i tillegg til identitetsavbildning på 360 grader. Mangekant 1' og mangekant 1'1 er rotert 120 og 240 grader rundt mangekant 1