Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

samengestelde intrest

Als je 1 jaar 100 euro uitzet tegen 3% ontvang je 100. 0,03 =  3 euro aan intresten. Maar wat gebeurt er als deze intrest bij het kapitaal gevoegd wordt? Tot welke eindwaarde zal het beginkapitaal van 100 euro zijn aangegroeid na 4 jaar?
Image

rentefactor

- We noteren de rentevoeten voortaan decimaal:    i.p.v. p = 3% noteren we de rentevoet als i = 0,03    Dit betekent: 1 euro brengt op 1 jaar 0,03 euro op aan intresten. - We zien in deze formule de factor 1,03 opduiken. Dit is de rentefactor: u = 1 + i

eindwaarde

Een beginwaarde k, belegd tegen een rentevoet van i %, groeit na n periodes aan tot een eindwaarde K volgens de formule:   K = k . u n hierin is u de rentefactor = 1 + i   (b.v.: met een rentevoet i =4% wordt u = 1 + 0,04 = 1,04) Deze formule kan je omvormen om de verschillende grootheden te berekenen.