Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Center of Kiepert hyperbola

center of Kiepert hyperbola

The center of Kiepert hyperbola can be foud as follows:
  • Construct A', B', and C', the feet of the altitudes of triangle ABC. These three points form the orthic triangle A'B'C'.
  • In triangle ABC, the orthic triangle defines three triangles: AB'C' (green), BA'C' (brown) A'B'C (violet).
  • Construct the Brocard axes of these three triangles. The Brocard axis of a triangle passes through the symmedian point and the circumcenter of that triangle.
  • The three Brocard axes are concurrent in P, the center of the Kiepert hyperbola, triangle center X(115).
The Brocard axis of triangel ABC is the isogonal conjugate of the Kiepert hyperbola. Every point Q on the Brocard axis of triangle ABC defines a point Q' on the Kiepert hyperbola. (applet thanks to Steve Phelps)

middelpunt van de hyperbool van Kiepert

Je kunt het middelpunt van de hyperbool van Kiepert ook op de volgende manier vinden:
  • Construceer A', B', and C', de voetpunten van de hoogtes van driehoek ABC. Deze drie punten vormen de hoogtedriehoek A'B'C'.
  • In driehoek ABC bepaalt deze hoogtedriehoek op zijn beurt drie driehoeken: AB'C' (groen), BA'C' (bruin) A'B'C (violet).
  • Construeer de Brocard assen van deze driehoeken. De Brocard as van een driehoek gaat door het punt van Lemoine en het middelpunt van de omgeschreven cirkel van deze driehoek.
  • De drie Brocard assen snijden elkaar in P, het middelpunt van de hyperbool van Kiepert, en ook driehoekscentrum X(115).
De Brocard as van driehoek ABC is de isogonale toegevoegde van de hyperbool van Kiepert. Elk punt Q op de Brocard as van driehoek ABC definieert aan punt Q' op de hyperbool van Kiepert. (applet met dank aan Steve Phelps)