Квадрат функцийн график

Зохиогч:
Abaymbaa
Квадрат тэгшитгэлийн коэффициент хоорондын хамаарлыг харуулсан Геогебра. Ашиглахдаа: 1. Дээр байгаа Слайдер -уудыг хөдөлгөхөд квадрат тэгшитгэлийн коэффициентүүдийн утга өөрчлөгдөнө. 2. Өөрчлөгдөх утга нь -5 -аас +5 -ийн хооронд оршино. 3. Тайлбарыг хаах бол “Тайлбар” гэсэн үгний өмнө байгаа суман дээр дарна уу. by Abaymbaawww.fb.com/abaymbaa