בניית משולש לפי הזוויות

בפעילות זו תבנו משולשים השווים בזוויותיהם ותבדקו חפיפה
לפניכם משולש משתנה (גררו קודקודים ובדקו). כעת תבנו משולש השווה בזוויותיו למשולש הנתון שרטטו קטע שרטטו זוויות שגודלן ו- : הקישו על הסמלToolbar Image הקישו על קצות הקטע ששרטטתם ורשמו במסגרת . שרטטו קרן Toolbar Image מקודקוד הזווית לנקודה שהתקבלה בנו באופן דומה את הזווית השנייה בקצה השני של הקטע צרו את המשולש: הקישו על נקודת החיתוך של שתי הקרניים מדדו את גודל הזווית השלישית של המשולש גררו את הקודקודים של שני המשולשים ובדקו האם המשולש שהתקבל חופף למשולש הנתון