Att dela en vinkel

I den här applikationen demonstreras hur man kan konstruera en bisektris med endast passare och linjal. Använd pilarna för att klicka fram varje steg i konstruktionen eller klicka på knappen Play för att spela upp konstruktionen automatiskt.