Aproksimacija v 3D?

Avtor:
Hana
Ali se še spomniš, kako smo v osnovi šoli iskali površino lika? Ravnino smo tlakovali s kvadrati. Kvadrati, ki celi ležijo znotraj lika, tvorijo mnogokotnik, ki ima približno enako ploščno kot naš lik. Na srednji šoli smo videli, da je limita ploščin teh mnogokotnikov pri čedalje finejših tlakovanjih  enaka ploščni našega lika. Ali to lahko naredimo tudi v prostoru?  Ali lahko aproksimiramo plašč valja  s pravokotniki, ali še bolje s  trikotniki? Pri plašču valja pride do protislovja: lahko pokažemo, da je plašč valja neskončno velik! Ta lep primer nam pove, da v prostoru se ne moremo igračkati  z  aproksimacijo kot smo to počeli  v ravnini. Vse to je ugotovil H. A. Schwarz .