18 Aanliggende rechthoekzijde

Door klikken op de zijden van de driehoek verander je de kleur in rood, groen en terug in blauw.