Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Oversum og undersum

Integraltegnet står for en sum af uendelig små bidder af arealet under grafen. Man tilnærmer arealet med rektangler med arealet f(x)*dx. Hvis du varierer antallet af rektangler (n) på skyderen kan du se at summen af rektanglernes areal nærmer sig værdien af integralet.