Tangensfunktionen (radianer)

Undersök sambandet mellan enhetscirkeln med grafen. Vilken koordinat styr värdet hos tangensfunktionen?

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB