Espiral áurea triangular.

Persoa autora:
Chus

Espiral gnómica baseada no número áureo. Constrúese tomando como base un triángulo isóscele cuxo ángulo menor mide 36°. A partires de cada triángulo constrúese outro triángulo isóscele de xeito que o seu lado menor coincide co  maior do triángulo anterior. A espiral constrúese unindo mediante arcos de circunferencia os vértices consecutivos destes triángulos. O resultado é unha espiral similar á de Durero na que o factor de crecemento é o número áureo.