Система от линейни уравнения

Това е динамична илюстрация на система от две линейни уравнения с два параметъра.

Information