Robinson Crusoe se rozhoduje o pracovním nasazení

Tento graf vám pomůže porozumět tomu, jak se Robinson Crusoe rozhoduje o tom, kolik pracovat, v situaci, kdy nemá přístup na trh statků ani úvěrů a nemůže spořit.
Použití: Levý panel zobrazuje Robinsonovu produkční funkci, vybrané indiferenční křivky a jeho optimální "spotřební koš". Pravý panel zobrazuje odpovídající mezní produkt práce. Tahátka "a" a "b" umožňují měnit tvar produkční funkce: "a" mění její sklon, "b" ji posouvá rovnoběžně vzhůru. Zaškrtávací okénka umožňují zobrazit mapu indiferenčních křivek a zapnout rozklad na důchodový a substituční efekt. Co vyzkoušet: Měňte tvar produkční funkce a sledujite, jak Robinson zareaguje pracovním nasazením. Najděte takové změny parametrů "a" a "b", že po změně bude spotřebovávat více, ale pracovat
  • stejně
  • více
  • méně
K vysvětlení, proč to tak je, použijte rozklad na důchodový a substituční efekt.