Polynomifunktiot

Vakiofunktio
0. asteen polynomifunktio eli [b]vakiofunktio [/b][math]f\left(x\right)=b[/math].[br]Funktion arvo ei riipu muuttujan [math]x[/math] arvosta.[br][br]Kuvaaja on [b]vaakasuora [/b]suora.[br][br]Tutki funktion arvoja oheisen sovelman avulla.
1. asteen polynomifunktio
[b]1. asteen polynomifunktio[/b] [math]f(x)=ax+b[/math], jossa [math]a\ne0[/math].[br][br]Kuvaaja on [b]suora[/b][br][list][*]jos [math]a>0[/math], suora on [b]nouseva[/b][/*][*]jos [math]a<0[/math], suora on [b]laskeva[/b][/*][*]suora leikkaa [math]y[/math]-akselin pisteessä [math](0,b)[/math][br][/*][/list]Tutki sovelman avulla, miten kertoimet vaikuttavat suoran suuntaan ja sijaintiin.
2. asteen polynomifunktio
[b]2. asteen polynomifunktio[/b] [math]f(x)=ax^2+bx+c[/math], jossa [math]a\ne0[/math].[br][br]Kuvaaja on [b]paraabeli[/b][br][list][*]Jos a > 0, paraabeli aukeaa [b]ylöspäin[/b][/*][*]Jos a < 0, paraabeli aukeaa [b]alaspäin[/b][/*][/list][br]Tutki sovelman avulla, miten kertoimet vaikuttavat paraabelin aukeamissuuntaan ja sijaintiin.
Korkeamman asteen polynomifunktiot
Korkeamman asteen polynomin asteluku [math]n\ge3[/math]. Yleinen muoto on[br][math]a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_2x^2+a_1x+a_0[/math],[br]jossa [math]a_n[/math], [math]a_{n-1}[/math], ... , [math]a_2[/math], [math]a_1[/math] ja [math]a_0[/math] ovat vastaavienasteisen termien kertoimet, [math]a_n\ne0[/math].

Information: Polynomifunktiot