Puntspiegelingen - eigenschappen 1,2,3

[b]Puntspiegelingen - eigenschappen 1,2,3[/b][br][br]Vermits een puntspiegeling eigenlijk een draaiing is over een hoek van 180°, gelden de vier geziene eigenschappen voor draaiingen ook voor de puntspiegeling.[br][br] [br][br]Even testen? We herhalen in dit applet drie van de draaiing:[br][br][i][b]1. collineaireit[/b][/i][br]Puntspiegel (zoek de paarse knop bij de gekleurde transformatiesknoppen) om het punt M de rechte m (dus puntspiegel A, B en C en hernoem naar A', B' en C')[br]Teken A'B' en noem de rechte ook m' ('Label tonen' en nadien 'Naam wijzigen')[br]Controleer de relatie van C' en de rechte m'[br][br][i][b]2. afstand[/b][/i][br]Meet de afstand tussen A en B[br]Meet de afstand tussen A' en B'[br][br][i][b]3. hoekgrootte[/b][/i][br]Meet de grootte van Ô tegenwijzerzin[br]Puntspiegel om het punt M de hoek Ô (dus de punten P, O en Q en hernoem de puntspiegelbeelden naar P', O' en Q')[br]Teken de benen [O'Q' en [O'P'[br]Meet Ô'
Wat stel je vast? Noteer alvast deze drie vaststellingen op je werkblad en onderzoek in het volgende applet de vierde eigenschap.

Information: Puntspiegelingen - eigenschappen 1,2,3