Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Matice tuhosti a mimoosové tuhosti

Z určených (experimentálně, výpočtem) elastiých konstant E1, E2, ν12, G12 můžeme sestavit matici tuhosti laminy C v materiálových osách (O(1,2)). Pro výpočet matice mimoosové tuhosti Q v pootočených osách (O(x,y)) použijeme transformační matice Tσ a Tε. Matice tuhosti C a matice mimoosové tuhosti Q jsou počítány v následujícím appletu. Pro změnu úhlu posouvejte zeleným bodem na posuvníku. Pro změnu elastických konstant laminy posouvejte černými body na posuvnících