Toruspinnan mallintaminen kartalla

Tällä työkirjalla voit tutkia miten toruspintaa voi mallintaa kartan avulla. Kompassista voit valita kulkusuunnan ja polun pituuden voit syöttää itse. Animointi näyttää miten kartalle piirrettyä suoraa janaa pitkin kulkeva henkilö sijoittuu toruspinnale.