Konstitutivní vztah laminy

Při znalosti matice mimoosové poddajnosti S a vektoru napětí v působícího v osách O(x,y) můžeme určit poměrnou deformaci v osách O(x,y) pomocí konstitutivního vztahu. Deformace laminy v osách O(x,y) jsou počítány v následujícím appletu. Pro změnu parametrů posouvejte body na posuvnících. Zobrazení jednotlivých objektů lze volit zaškrtávacími políčky.