Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Uppgift 3

Här ser vi hur man kan konstruera först en ojämn sexhörning och sedan en men lika långa sidor genom att använda polygon-verktyget.