Илтгэгч функцийн график

Зохиогч:
Suvd
Хоёр илтгэгч функцийн график үзүүлэв.
1.2 илтгэгч функцийн график яагаад нэг дүрслэгдсэн байна вэ? 2.Функцийн график өөрчлөгдөхөд тодорхойлсон ухагдахуунуудыг ажиглаарай.