Илтгэгч функцийн график

Зохиогч:
Suvd
Хоёр илтгэгч функцийн график үзүүлэв.