Exemples de funcions polinòmiques

Trieu un exemple de funció polinòmica desplaçant el punt lliscant de l'esquerra. Per a cada exemple, podeu tenir visible o no la fórmula, la gràfica, les arrels reals i la factorització, activant o no les caselles corresponent de la part superior. Metodologia Aquesta és una primera presentació de les relacions que aniran sortint entre la gràfica, la factorització i les arrels reals. És convenient que es faci servir el projector. És com si fóssim en un laboratori i estem observant el que passa.
Fixeu-vos amb la manera diferent de tallar l'eix d'abscisses segons la multipñlicitat de cada arrel.