Harjoitustehtävä 2.4

Huomataan, että kuvion kaikkien kolmioiden pinta-alat ovat samat.

Information: Harjoitustehtävä 2.4