Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Przekroje graniastosłupów i ostrosłupów

Można wybierać bryły i rodzaje przekrojów używając suwaków. Przyciski:
  • rysuj przekrój - powstanie przekroju i pomocnicze wysunięcie go na zewnątrz bryły
  • obracaj - wprawienie w ruch bryły i możliwość przesuwania rysunków pomocniczych (+ ręczne obracanie bryły)
  • zatrzymaj - zatrzymanie bryły i możliwość przesuwania rysunków pomocniczych (+ ręczne obracanie bryły)
  • oblicz pole przekroju - obliczenia i wysunięcie figury pomocniczej na zewnątrz bryły (+ ręczne obracanie bryły)
Dziękuję panu Danielowi Mentrard za bazę wektorów oraz panu Jerzemu Milowi za zasady warunkowego wyświetlania odcinków 3D.