Mètode directe

Construcció que representa el mètode directe de perspectiva.