Kurvans lutning

1) Vilket samband kan du hitta mellan kurvans lutning i en viss punkt och tangentens lutning i samma punkt?[br]2) Vilket samband kan du hitta mellan tangentens lutning i en viss punkt och derivatans funktionsvärde i samma punkt?[br]

Information: Kurvans lutning