Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Spiegelbeeld van een vlakke figuur

1 Teken het spiegelbeeld van driehoek ABC door een spiegeling t.o.v. de rechte a. Gebruik hiervoor de groene knop in de knoppenbalk. 2 Versleep A, B, C of E. 3 Vergelijk telkens de vorm en de oppervlakte van driehoek ABC met de vorm en de oppervlakte van driehoek A'B'C'. Wat stel je vast? Welke eigenschap(pen) ontdek je hier?