Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Sekant

h : Funktions tilvækst Rød: Sekant for f gennem A og B Blå: Tangenten for f gennem punktet A
Ved at lave h gå mod 0 ses hvordan sekanten bliver til tangenten for f i punktet A.