Podobieństwo trójkątów

Jako podpowiedź do zadania wysuń trójkąt EDB poza trójkąt ABC. Dane liczbowe możesz zmieniać poruszając punktami B i C.