Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Trigonometrie - klasické zobrazení

Vše důležité v jednotkové kružnici = trigonometrie (klasické zobrazení)
Vyznačili jsme i „historickou“ funkci exsecans (exsec), která není ničím jiným nežli sekantou poníženou o jedničku (poloměr jednotkové kružnice je 1!) – funkce exsecans se nám bude hodit v dalších kapitolách, neb má přímou interpretaci v astronomii i souvisejících vědách. Více na www.time-theory.info