enhedscirklen, cosinus og sinus

Forfatter
jakob.borbye
Definition af sinus og cosinus med enhedscirklen
Flyt punktet B langs cirkelperiferien indenfor første kvadrant. Læg mærke til hvordan vinklen, samt sinus og cosinus til vinklen ændrer sig. Hvordan kan siderne i den retvinklede trekant udtrykkes ved vinklen? Flyt punktet B rundt langs cirkelperiferien i de andre kvadranter. Opstil regler for fortegnet af sinus og cosinus alt efter hvilken kvadrant vinklen ligger i.