Tečná rovina sféry

Téma:
Koule
Kulová plocha se středem v počátku a poloměrem r = 2 je proťata rovinou z = 1 v rovnoběžkové kružnici a rovinou x = 0 v meridiánu - hlavní kružnici. Průnikové křivky kvadriky zadané implicitně a roviny zadané obecnou rovnicí si opatříme přímým nástrojem GeoGebry. V průsečíku C =() sestrojíme tečny k rovnoběžkové kružnici i k meridiánu. Tečny určují tečnou rovinu, kolmice k tečné rovině je normála. Normála kulové plochy prochází jejím středem.