Poliedres

Construir poliedres amb GeoGebra

GeoGebra ens permet construir poliedres a partir de dos punts:
 • El tetraedre amb la icona Toolbar Image
 • El cub amb la icona Toolbar Image
 • Per a la resta cal fer-ho des de la Línia d'Entrada (si no és visible cal visualitzar-la des del menú corresponent) introduint l'expressió "Poliedre"[A,B] on A i B són els dos punts que defineixen el poliedre. "Poliedre" pot ser Octaedre, Dodecaedre i Icosaedre. En començar a escriure a la línia d'Entrada apareix de seguida l'ajuda de l'expressió. Surten tres possibilitats però només farem servir la primera.

Amb GeoGebra també podem mesurar!

En aquesta pràctica farem servir les eines de mesura. Primer, però, crearem els diferents tipus de poliedres.
 1. Dibuixarem dos punts a sobre del pla de la base com hem ant fent en els exercicis anteriors. El programa els anomena A i B. Un cop fetes les figures les esborrem clicant-hi a sobre amb l'eina corresponent.
 2. Cliquem a l'eina Tetraedre Toolbar Imagei després en els dos punts. Ja tenim el tetraedre!
 3. Ja hem practicat amb l'eina Cub però podem tornar a provar-la.
 4. A la línia d'Entrada escrivim successivament i esborrant la figura abans de crear-ne una de nova:
 • Octaedre[A,B],
 • Dodecaedre[A,B]
 • Icosaedre[A,B]
Dibuixem un qualsevol dels poliedres i cliquem a sobre de les eines de mesura i, tot seguit, a sobre de l'objecte a mesurar:
 • Longitud, perímetre o distànciaToolbar Image i una aresta.
 • ÀreaToolbar Image i una cara.
 • VolumToolbar Image i la figura (quan surt destacada tota ella).