Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Des pipes de toutes sortes

Una breu explicació

Definim les equacions paramètriques d'una corba a la segona finestra gràfica i dibuixem una el·lipse a partir dels dos paràmetres que surten a la mateixa finestra. Es tracta de que la el·lipse "segueixi" el camí traçat per la corba i, per això, ens cal fer-la girar de manera que sigui perpendicular sempre al vector unitari tangent a la corba. Amb això ja podrem dibuixar la superfície (une pipe en francès seguint la proposta d'en Mathieu Bloissier).