Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Inversió del torus

Per trobar els centres de la circumferències:
  • he determinat tres punts sobre cadascuna d'elles,
  • el pla que formen aquest tres punts,
  • mostrant aquest pla en 2D he dibuixat la circumferència que passa pels tres punts
  • i he trobat el centre d'aquesta circumferència.
Tot perquè GeoGebra no pot trobar directament el centre de les circumferències.

I no és un croissant!