wymierne14

Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie - utrwalenie wiadomości